Bugz $19.95

Bugz: Bug tracking for the Mac

Shots $19.95 $9.97

Shots: Manage your Screenshots