PsmCal

$89.00

Psmcal betyder P=problem S=solution M=methane cal=calculator Utmaning gentemot IPCC och SMHI: Detta är det enda tillgängliga program som kan beräkna klimatutvecklingen vid alla tänkbara värden på klimatkänslighet. Programmet är bl.a. tänkt för politiker och företag som vill ha en alternativ syn på klimat-framtiden, utveckla ny politik eller nya produkter som passar in i den turbulenta framtid som nuvarande klimatpolitik inte kan hantera. Att gå tillbaka till Vostok iskärnor och tiden för neanderthalarna så ser vi att +2C övertempertur rgelbundet kan kopplas till 285 ppm CO2. Det är lätt att se att detta motsvarar klimatkänslighet=36, medan IPCC räknat med klimatkänslighet=3 sista 40 åren. Programmet kan hantera alla värden på klimatkänslighet och är därmed ett extremt kraftfullt verktyg för anpassa klimatpolitiken till verkligheten. Nästa generations överlevnad hänger på att alla förstår dessa enkla samband. Genom historien förstår vi framtiden. Utmaningen består i att detta enkla program i avgörande avseenden utklassar de superprogram och superdatorer somanvänds vid klimatsimulering eftersom detta program kan leda fram till användbara resultat och till en fungerande klimatpolitik. Klimatexpertisen är välkomna att svara på denna utmaning på vår diskussions-site www.1ppm.net. Nästa utmaning består i att påstå att detta program kan leda i bevis att ca 90% av nuvarande myndigheters verksamhet är verkningslös. Allt i positiv anda att höja prestationsnivåerna så att klimatkrisen verkligen kan lösas. Programmet fungerar under Windows 7 och 10. Det är portabelt. Filen kan läggas på hårddisk eller USB minne Licens: Varje användare behöver en licens. Licens: Företag och myndigheter kan distribuera detta program obegränsat i hela organisationen vid köp av 10 licenser.