Lietuvių kalbos žodynas

$60.00

„Lietuvių kalbos žodynas“ (LKŽ) – didžiausias XX a. lietuvių kalbotyros veikalas. Dvidešimt žodyno tomų buvo išleisti 1941–2002 m., juos rengė kelios kalbininkų kartos. Šis mokslinis žodynas reikšmingas ne tik lietuvių kalbotyrai ir lyginamajam indoeuropiečių kalbų mokslui, bet ir visiems, kas domisi lietuvių kalba, tautos kultūra ir istorija.

Apie žodyną:

* Žodyno pamatinis tekstas – dvidešimt tomų (apimtis – apie 22 000 puslapių).

* Žodynas parengtas „Lietuvių kalbos žodyno“ (I-XX, 1941–2002) elektroninio varianto pirmojo leidimo (2005) atnaujintos versijos (2008) pagrindu.

* Žodyne aprašoma apie 0,5 mln. antraštinių ir paantraštinių žodžių, jų variantų, frazeologizmų ir kt.

* Žodžiai iliustruojami raštų nuo 1547 m. iki 2001 m. (religinės, mokslinės, grožinės, publicistinės literatūros) ir tarmių pavyzdžiais.

* Žodyne pateikta apie 1 mln. iliustracinių pavyzdžių.

* Visame žodyno tekste (pavyzdžiuose, reikšmių apibrėžimuose ir kt.) yra apie 11 mln. žodžių pavartojimo atvejų.

* Žodyno straipsniuose parodoma žodžių geografija, istorija, kilmė, gramatinės formos ir kategorijos, darybiniai ryšiai, semantinė struktūra, kirčiavimas, vartosena, ir stiliaus ypatybės.

* Tarmių leksika pagal fonetinius dėsnius transponuojama į bendrinę kalbą; senųjų raštų leksika transponuojama ir transliteruojama (pateikiama dabartiniais rašmenimis).

* Žodyne gausu etnolingvistinės medžiagos: iliustraciniai pavyzdžiai rodo žmonių buitį, visuomeninius santykius, etines vertybes.

Apie žodyno programą:

* Nebūtinas interneto ryšys.

* Žodyno straipsnių galima ieškoti pagal paieškinius žodžius ir frazeologizmus ar pagal paieškos taisyklių rinkinius.

* Žodyno tekste rodomi sutrumpinimų paaiškinimai.

* Kaupiama žiūrėtų žodžių istorija.

* Galima padidinti ar sumažinti žodyno straipsnio tekstą.

* Patogiau įrašyti lietuviškas raides.

* Programa veikia „Microsoft Windows“, „Mac OS X“ ir „Linux“ operacinėse sistemose.

* Žodyno programą ir patį žodyną bus galima atnaujinti internetu.